مرور برچسب

اشتغال زایی

پرداخت ۱۲۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به متقاضیان واجد شرایط در سال گذشته

صندوق کارآفرینی امید مهریز ۱۲۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به متقاضیان واجد شرایط در سال گذشته پرداخت کرده است. مدیر صندوق کارآفرینی امید مهریز گفت: این صندوق در سال 99 ، ۱۲۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به ۴۱۸ نفر متقاضی پرداخت…