مرور برچسب

تبدیل یک ایده به کسب و کار

7 مرحله برای تبدیل ایده به یک کسب و کار موفق

کارآفرینان جهان را از دریچه ای متفاوت می بینند. کارآفرینان موفق در صنایع مختلف فرصت هایی را برای ایجاد تحول می بینند و با تبدیل ایده خود به یک کسب و کار موفق ، تغییرات عمده‌ای ایجاد کرده‌اند. اما چگونه می توانید یک ایده ساده که در ذهن…