مرور برچسب

فین تک

فین‌تک (Fintech) چیست و اهمیت آن در امور مالی به چه دلیلی است؟

فین‌تک (Fintech) چیست؟ فین‌تک (Fintech) ترکیبی از امور مالی (Financial) و تکنولوژی (technology) است و برای توصیف تکنولوژی‌های مالی استفاده می شود. در واقع این اصطلاح برای توصیف فناوری جدیدی استفاده می شود که به دنبال بهبود و خودکارسازی…