مرور برچسب

اخبار کارآفرینی

تامین مالی استارتاپ ‌ها از نظر رییس مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی

در اظهاراتی علی اصغر سعدآبادی عضو هیئت علمی و رییس مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی، در مورد راه‌های تامین مالی استارتاپ ‌ها نظرات خود را بیان کرد. سعدآبادی گفت: اکثر استارتاپ ها معمولا برای شروع کارشان چالش های زیادی روبروی خود می بینند…