مرور برچسب

تأثیرگذاری

7 روش برای تأثیرگذاری مثبت روی افراد دیگر

توانایی هر شخص در تأثیرگذاری روی دیگران یکی از مهارتهای اساسی برای رهبران و مدیران در هر سطحی است. بسیاری از ما تصور می کنیم که توانایی تأثیرگذاری در یک فرد به دلیل اعتماد به نفس و کاریزمای او باشد. واقعیت این است که همه ما این…