مرور برچسب

جذب مشتری

4 نکته در مورد نحوه شناسایی و جذب مشتری ایده آل

یکی از کلیدهای موفقیت در کسب و کار این است که بتوانید مشتری ایده آل خود را شناسایی کرده و سپس آن را جذب کنید. ممکن است با شروع کسب و کار خود بینشی در مورد اینکه مشتری هدف شما کیست ، داشته باشید. یک طرح تجاری سنتی مخاطبان هدف…