مرور برچسب

روابط صمیمی،محل کار،روابط کاری

4 نکته برای ایجاد روابط صمیمی در محل کار

ایجاد روابط صمیمی و مستحکم بین همکاران می تواند کلید بهره وری بیشتر افراد باشد. با وجود کار از راه دور به دلیل شرایط اخیر، این ارتباط اهمیت بیشتری هم پیدا می کند. با کار پشت کامپیوتر به راحتی می توان فراموش کرد که پشت صفحه شخص…