مرور برچسب

کردستان

فراخوان همکاری دانشگاه کردستان با کارآفرینان و متخصصان خارج از کشور در سال 1400

فراخوان همکاری دانشگاه کردستان با کارآفرینان و متخصصان ایرانی خارج از کشور بر اساس آیین نامه جدید مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری اعلام شد. امکان همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور با دانشگاه کردستان در قالب برنامه های: دوره پسا…