مرور برچسب

اشتباهات مالی

اشتباهات مالی رایج که باعث عدم رشد اقتصادی می شود

وقتی تعداد زیادی از مردم به دلیل بیماری همه گیر کرونا ناگهان خود را بیکار دیدند ، نکته ای مهم را به ما آموخت. به دلیل اینکه شرایط قابل پیش بینی نیست، در درجه اول به نظر می رسد که پس انداز نکردن پول کافی برای شرایط اضطراری جزو اشتباهات مالی…