مرور برچسب

درآمدزایی آنلاین

چگونه کارآفرینان می توانند یک دوره آنلاین موفق بسازند؟

بر هیچ کس پوشیده نیست که یادگیری آنلاین به طرز عجیبی محبوب شده است. حتی قبل از اینکه COVID-19 بسیاری از مشاغل و صنایع را مجبور به تمرکز روی کار به صورت آنلاین کند ، صنعت آموزش آنلاین در حال رونق بود. در سال 2019 ، سرمایه موجود در بازار دوره…